Arpa Yetiştiriciliğinde Tohum Miktarı ve Tohum Ekimi

Arpa, ülkemizde buğdaydan sonra en fazla ekim alanına sahip olan tarım ürünüdür. Ülkemizde ortalama arpa verimi yaklaşık olarak dekar başına 240 kilogramdır. Arpa tek yıllık bir bitki olup özellikle hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca malt ve bira üretiminde de kullanılmaktadır.

Arpada Dekara Atılacak Tohum Miktarı Ne Kadardır?

Arpada dekara atılacak tohum miktarı toprağın verimliliği ve ekilecek olan bölgenin iklim koşullarına göre değişmekte olup aynı zamanda tohum kalitesine göre de değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra gübreleme, doğru ekim zamanı da arpa ekiminden yapılacak olan hasılat miktarını değiştirecek ve arttıracaktır. Arpa bitkisi için en uygun toprak yapısı organik maddeler bakımından zengin, havalanma ve nemlilik olarak uygunluk gösterecek ve herhangi bir tepkiye sahip olmayacak olan topraklardır.

Arpa yetiştirmek isteyen çiftçiler bunu ilk kez yapacaklar ise basit bir matematiksel hesap ile arpada dekara atılacak tohum miktarı için hesaplama yapabilir ve istedikleri verimi elde edebilirler. Tarlaya atılacak tohum miktarı ekim zamanı, tohumun kalitesi, tohum yatağının uygunluğu ve toprağın verimlilik seviyesi ile yakından ilişkili olup dekara atılacak olan tohum miktarı hesaplaması için tüm bu kriterler dikkate alınmalıdır.

Arpa yetiştiriciliğinde metrekareye 400-450 arasında tohum uygundur. Buda kilogram cinsinden dekara 20-25 kg arasına denek gelmektedir. Ekim yapılacak yöntem de atılacak tohum miktarını etkilemekte olup mibzerle yapılacak olan ekimler için iki ile üç kilogram arasında tohum eksiltilebilir. Ekim derinliği bu noktada çimlenme olabilmesi için oldukça önemli olup yeterli ayarlamaların yapılması verimliliği arttıracak unsurlar arasında yer alır.

Yazlık Arpa Ne Zaman Ekilir?

Arpa ekim dönemine göre yazlık ve güzlük olmak üzere iki gruba yarılmaktadır. Yazlık arpa ilkbaharın gelmesi ile birlikte ekilmekte olup yazın hasat alınmasının mümkün olduğu bir bitkidir. Genellikle hayvan besleme için kullanılmakta olup danelerinden de ekmek, maya gibi ürünler elde edilebilmekte olan Arpa tahıl grubunda yer alan bitkiler içerisinde en çok kardeşlenen bitki olup beş ila sekiz kardeş verebilmektedir. İki, dört ve altı sıralı başaklar vermektedir. Arpa sıcak ve soğuğa dayanıklı bir bitki maddesi olması ile ülkemizde yazlık arpa ekimi ve kışlık arpa ekimi oldukça fazla yapılmakta olan bir bitkidir.

Genellikle İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ekilmekte olan arpa bitkisi yıllık ekimi olan bir bitki olup yazlık ekimi söz konusu olduğu takdirde toprağın yapısı, nem durumu ve havanın serinliği göz önüne alınarak ekim zamanı değişiklik göstermektedir. Batı bölgelerinde yazlık arpa ekim zamanı mayıs sonunda olup, temmuz ayı sonunda ise biçilmektedir. Bu durum nem bakımından değişiklik gösteren Doğu Anadolu bölgesinde ise ekiminden kısa bir süre sonra hasat alınabilecek olduğu için daha geç ekim sağlanabilmektedir. Bunun sebebi ise iklim ve toprak koşulları ile arpanın daha çabuk çimlenerek mahsul vermesidir. Tohum kalitesi, tohum yatağının uygunluğu ve toprak verimliliği de mahsul vermesini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yazlık arpa ekiminden önce mutlaka toprak tahlili yapılması gerekmektedir.

Arpa Kaç Günde Çimlenir?

Arpa buğdaygiller ailesinden bir bitki olup genellikle bira, ekmek ve hayvan yetiştiriciliğinde hayvan besisi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde daha çok hayvan yemi olarak kullanılmakta olan arpa, yetiştirilmesi kolay, besin değeri yüksek ve fazla ürün vermesi ile tercih edilmektedir. Çimlenmiş olan bir arpa tanesi içerisinde 5 ile 8 kök verebilmektedir. Ortalama olarak 35 cm ile 100cm kadar uzayan arpa tek yıllık bir bitki olup aynı zamanda bir uzun gün bitkisidir. 2, 4 ve 6 sıralı başaklara sahiplerdir. Arpa yetiştiriciliği hayvan yemi için en çok 6 sıralı başaklar tercih edilmektedir.

Arpa, gerek kullanım alanı gerek ise kullanıcılarının istedikleri ölçütlerde hızlı bir büyüme evresi sağlaması ve ekilen üründen 10 katına kadar geri dönüş alınması sebebinin yanı sıra hayvanlarda tok tutuculuğu sağlaması ve serin iklim tahılı olarak yüksek dayanıklılığa sahip olmasından kaynaklı oldukça avantajlı bir bitki türüdür. Arpa ekilirken akıllarda bulunan sorulardan bir tanesi de arpa ekimi yapıldıktan sonra Arpa çimlenme süresi ne kadar sorusudur. Normal koşullar altında ekilmiş olan arpa tohumu 6 gün içerisinde çimlenmekte olup hava koşulları, gün ışığından yararlanıp fotosentez yapması gibi durumlar ile birleşimli olarak 20 cm kadar uzunluk göstermekte olup yedinci gün ve ertesinde boyunda uzama hızı giderek yavaşlayarak canlı yeşil renkteki arpa çimi solgunlaşarak asıl rengini almaya başlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu